Обрати сторінку

Продовжуємо знайомити вас з роботами К. Ізарда і його класифікацією емоцій.

Емоції очікування та прогнозу:

 1. Хвилювання – у психології емоцій хвилювання не розглядається як самостійна категорія. Хвилювання сприймається як підвищений рівень емоційного порушення.
 2. Тривога – поняття було введено в психологію Фрейдом і в даний час багатьма вченими розглядається як різновид страху. Тривога є наслідком активності уяви. Тривога з’являється у людини внаслідок наявності незакінчених ситуацій, заблокованої активності, що не дає змоги розрядити збудження.
 3. Страх – емоційний стан, що відображає захисну реакцію людини при переживанні нею реальної або уявної небезпеки. Отже,виникнення страху і  доцільним,і корисним. Однак для людини як соціальної істоти страх часто стає перешкодою для досягнення поставлених нею цілей.
 4. Відчай – це стан крайньої безнадійності. Конкретні причини, які можуть привести людину у відчай, різноманітні, але всі вони повинні створити в людини враження про непереборність небезпеки, що загрожує їй.

Емоції задоволення та радості:

 1. Задоволення – почуття задоволення, яке відчуває той, чиї прагнення, бажання, потреби виконані та задоволені. Це виключно психічне задоволення, головне в якому досягнення мети.
 2. Радість – це активна позитивна емоція, що виражається в хорошому настрої та відчутті задоволення, супроводжується переживанням сильної задоволеності собою та навколишнім світом.

Інтелектуальні емоції:

 1. Здивування — почуття несподіванки, якого приєднується свідомість проблеми примирити нове нам явище з тими уявленнями, які є у людини.
 2. Інтерес – це почуття успішно задоволеної потреби, задоволення від будь-якого процесу.
 3. Почуття гумору — суть його не в тому, щоб бачити і розуміти комічне там, де воно є, а в тому, щоб сприймати як комічне те, що претендує на серйозне.
 4. Емоція припущення – це оцінка деякого нового, ще неусвідомленого результату розв’язання задачі і переживається дуже яскраво, як осяяння, раптове прояснення чогось у свідомості, розуміння.
 5. Сумніви — це інтелектуальний процес ймовірнісного прогнозування тієї чи іншої події, досягнення чи недосягнення мети, це віра у себе чи втрата цієї віри.