Обрати сторінку
Корисно буде розібратися в самодостатності методів, які використовуються для вимірювання рівня EQ. У більшості методик використовується самозвіт – процес індивідуального аналізу та оцінки думок, дій респондентом. Це суб’єктивний метод оцінки, який широко використовується в психології разом з емпатичним слуханням, інтуїцією, герменевтикою, самоспостереженням та іншими. У процесі самозвіту є свої нюанси, адже часто людина хоче показати себе на більш вигідному тлі, а це впливає на інформативність та результат тестування. Від того, наскільки людина розуміє свої почуття, потяг, чи здатна вона спостерігати та усвідомлювати те, що відбувається, залежить і результат діагностики EQ. Якщо ми оцінюємо знання географії, розумно формуватиме опитувальник на відповідях і фактах, дотримуючись конкретики, виключаючи багатоваріантність. Наприклад, питання типу “яке місто є столицею Італії” дасть цілком рентабельну картину рівня знань людини. А ось “Оцініть наскільки ви гарні в географії”, пропонуючи десятибальну шкалу, не просто передбачає як мінімум 10 варіантів відповідей, а й сам респондент може коливатися в станах, які залежатимуть від самопочуття, настрою, наявності проблем у конкретний момент або інших факторів, що впливають на самооцінку.

Питання, відповідь на яке можна перевірити практично, є стійким і значущим щодо оцінки реальності. Мінімізується фальсифікація та самообман.

Враховуючи неточності суб’єктивних методів оцінки емоційного інтелекту, вони все ж таки не зазнають поразки, щобільше, ставка на такі способи виявляється виправданою, особливо, коли як фактор того самого покажчика “вірності” розглядають практичні цілі. Є таке поняття як High-stakes testing — тест із високими ставками, тобто такий, від здачі якого залежить важливий наслідок, наприклад, тест на вступ до університету, отримання ліцензії для роботи, курси водіння. Середня ставка – тест на підвищення кваліфікації; низька ставка – тест визначення самооцінки. Наразі спостерігається поштовх до виведення тестування рівня EQ на високі ставки. І це тягне у себе використання просунутого рівня психометрії — науки, яка займається виміром психологічних якостей, здібностей, поглядів.

Item Response Theory (IRT) або теорія відгуку елементів – аналітична модель, яка використовується в психометрії як найбільш витончений метод вимірювання у порівнянні з традиційним підходом. В основі цієї парадигми є зв’язок між даними окремих респондентів, що стосуються завдань тестування, та ступенем знань за загальним показанням теми опитувальника. Таким чином, IRT враховує багатогранність кожного елемента, як фактор, який впливає на оцінювання в масштабному контексті. У дослідженнях шкали самооцінки Розенберга, Грей-Литтла, Вільямса і Хенкока (1997) методом IRT було визначено, що цей параметр корисний для поділу людей із низьким і середнім рівнем самооцінки, але є точним для індексації рівня високої самооцінки. В іншому прикладі, Рейз і Хенсон (2000) демонструють, що один із пунктів підшкали рівня тривожності NEO-PI став у чотири рази інформативнішим за інші пункти. Ці приклади показують, що використовуючи IRT підхід до тестування, можна перейти на новий рівень оцінювання психологічних характеристик.

Ще одна модель у психометричному аналізі – диференціальне функціонування елемента (DIF). DIF – статистичний параметр, який зображає рівень, до якого елемент може діагностувати різні фактори членів різних підгруп. DIF-аналіз може показати непрогнозовану поведінку в елементах опитувальника. Модель DIF зображається лише у випадку, якщо респонденти є представниками різних груп, але з однаковими істинними здібностями та мають різну можливість дати певну відповідь.

Поєднуючи традиційний погляд на вимірювання EQ з більш витонченими методами психометрії, можна синтезувати новий підхід до створення та інтерпретації тестування, а значить і значно розширити діапазон даних у сфері чуттєвості та емоцій.

Ресурс:

  1. The Science of Emotional IntelligenceCurrent Consensus and ControversiesMoshe Zeidner1, Richard D. Roberts2, and Gerald Matthews31University of Haifa, Israel,2Educational Testing Service, Princeton, NJ, USA,3University of Cincinnati, OH, USA
  2. https://www.researchgate.net/publication/247399305_The_Science_of_Emotional_Intelligence_Current_Consensus_and_Controversies
  3. Cтаття 129 Applied Multivariate Research, Volume 13, No. 2, 2010, 129-144 AN ITEM RESPONSE THEORY ANALYSIS OF THE SELF-MONITORING SCALE -Monitoring_Scale
  4. https://star-wiki.ru/wiki/Differential_item_functioning