Обрати сторінку

Наука цікавиться, а соціум рухається до все більшого розуміння істинного потенціалу та значущості емоційного інтелекту. Добробут безсумнівно покращується, якщо людина вчиться відстежувати та розуміти свої стани, почуття, вирощує рівень усвідомленості та підживлює внутрішній інтерес до розвитку емоційної сфери. Переходячи на вищі щаблі розуміння себе, індивідуум вчиться не тільки відрізняти агресивність від ревнощів, вловлювати тонкі переходи між станами тривоги чи страху, але й може вирішувати емоційні завдання на практичному рівні — якісна освіта, цікава робота, повна фарба особисте життя, угамування духовної спраги. Емоційний інтелект служить досить високій меті — якісному життю на різних рівнях, від повної згоди та розуміння як працює наше тіло до гармонійних відносин у соціумі, досягненню намічених цілей та глобальному знанні про себе.

Звичайно, емпіричні дослідження не завжди говорили про достатню міцність концепції впливу EQ на життя людини. Наразі вже є цілком обґрунтовані наукові роботи, які підтверджують вплив емоційного інтелекту на якість життя, уміння адаптуватися та функціонувати у різних процесах соціуму.

З огляду на силу емоційного інтелекту, фахівці розробляють програми, створені задля поліпшення рівня EQ в освітній сфері. Здібності та компетенції, що тренуються у таких програмах, підтверджують свою значущість у рівні успішності студентів. Було зазначено, що зростає емоційна компетентність – синонім EQ, що передбачає вміння регулювати поведінку через розуміння емоцій, оперування чуттєвою інформацією на благо взаємодії з оточенням та самим собою. Поліпшення емоційного інтелекту призводить до очевидного зростання продуктивності та здатності до навчання, а також підйому зацікавленості до особистого розвитку студентів.

Методики підвищення EQ широко використовують у професійному середовищі. Тут рівень емоційного інтелекту працює над командними завданнями, лідерськими цілями, підвищення ефективності тощо. EQ безпосередньо впливає на кількість прогулів, просоціальну поведінку, позицію у колективі, задоволення, продуктивність. У бізнес-середовищі, високий рівень емоційного інтелекту буде працювати на повну потужність, включаючи виваженість рішень, уміння знімати напругу в колективі, спокій та ясний розум, здатність розрізняти коливання настрою та погашення конфліктів. Ці фактори впливають також на підвищення рівня заробітної плати, через впевненість у своїй компетенції, більшій продуктивності, побудові репутації, вмінні висловлювати потребу та ненасильницьким способом заявляти про це. Професійні галузі, у яких рівень EQ виявився особливо важливим, стали: продаж, маркетинг, управління персоналом, IT, топ-менеджмент, педагогіка. У цих професіях емоційна компетентність на найвищому рівні — адже доводиться не лише стежити за своїми емоціями, а й навчиться розуміти людину навпаки, її бажання та потреби. Маючи високий рівень емоційного інтелекту, ви можете впливати, мотивувати, захоплювати та керувати, спираючись на емпатію, самоконтроль та вміння налагоджувати гармонійну комунікацію.

Звичайно, щоб не заохочувати занадто сильну зацікавленість у практичному застосуванні та значущості емоційного інтелекту, дослідники цього середовища залишаються відкритими до діалогу; вони шукають, домагаються, демонструють валідність шкал, коефіцієнтів та опитувальників. Все ж проблемами для застосування EQ стають: дефіцит адекватної теоретичної бази використання в конкретній професії; нестача нормативних даних для різних груп професій; Проблеми в обґрунтуваннях прогностичних та дискримінуючих даних.

На сьогодні існують програми навчання емоційного інтелекту з високим рівнем системності, реалізації та оцінки. Але навіть ті методики, які мають дефіцит обґрунтувань у теоретичному плані, все одно мають досягнення в практичному застосуванні. Безперечно, підвищуючи EQ ми приходимо до вищої якості життя. Перевіримо?