Обрати сторінку

Природа емоційного інтелекту розбурхує голови дослідників не одне десятиліття. Вчені вимірюють, надають структуру, розглядають позитивні ефекти, вишукують негативні, кристалізують знання про практичне використання, намагаються впроваджувати методики в короткостроковій перспективі та для гри у довгу.

Співвідносячи теорії про емоційний інтелект, розроблені в минулому, дослідники пропонують дев’ятирівневу модель EQ. Модель включає параметр здібностей емоційного інтелекту (усвідомлення та управління) та функцію риси EQ (настрій та тенденції). У піраміді також використовуються принципи внутрішньоособистісного та міжособистісного інтелекту за Гарднером.

Піраміда становить 9 ступенів:
Емоційні стимули
Розпізнавання емоцій
Самосвідомість
Самоврядування
Соціальна поінформованість
Соціальні навички
Самоактуалізація
Трансцендентність
Емоційна єдність

Емоційні стимули – основа піраміди EQ. Весь світ навколо складається з інформаційних сигналів, які ми поділяємо за категоріями, щоб легше і краще розуміти його. Коли відбувається певна подія, людині прилітає сенсорний стимул. Далі схема виглядає так: сенсорний стимул – формування емоційного стимулу (за допомогою когнітивних механізмів) – визначення емоції – емоційна реакція – поведінка. Емоційний стимул є першим ступенем моделі EQ через легкість сприйняття та виявлення свідомістю.
Розпізнавання емоцій – вміння розшифровувати чуттєві прояви, свої та інших людей за допомогою невербальних каналів (обличчя, тіло, голос). Точність розкодування безпосередньо пов’язана з тим, чи вміємо ми висловлювати емоції та визнавати їх. Вчені Ельфенбайн та Амбаді кажуть, що здатність розпізнавати емоції – “достовірно підтверджений компонент емоційного інтелекту”. Це також переважна частина соціального життя, що допомагає будувати комунікацію різного характеру.
Самосвідомість – ясне розуміння складових вашої особистості. Сюди ми відносимо сильні та слабкі сторони, переконання та погляди, думки та мотиви. Розвиваючи цей ступінь EQ, можна поспостерігати, як змінюючи думки, змінюються емоції, отже, і дії. Деніел Гоулман говорить про самосвідомість, як про самооцінку та впевненість у собі. Самосвідомість – важлива ланка, без якої складно перейти на наступний рівень піраміди – самоврядування.
Самоврядування – здатність контролювати емоційні реакції, не піддаючись імпульсивності. Якість, яка робить нас гнучкими та сприйнятливими, розширює варіативність дій, підвищуючи продуктивність рішень. Контролювати емоції – вміння визнавати їх і свідомо змінювати поведінку.
Соціальна поінформованість — ступінь, спрямована на взаємодію Космосу з оточенням. Це вміння ідентифікувати почуття інших людей, розуміти їхні потреби, керувати стосунками. Соціально обізнана людина – та, яка розуміє свої реакції на ситуації, ефективно взаємодіє з іншими людьми, використовуючи співчуття, розуміння, прийняття. Сюди також відносять інтелектуальне вміння розрізняти та маркувати емоції оточення.
Соціальні навички – все те, що відносять до успішної взаємодії між людьми. Це вміння надихати, впливати, будувати зв’язки, каталізувати зміни, брати відповідальність, вирішувати конфлікти, співпрацювати, допомагати, бути командним гравцем та лідером, налаштовуватися на почуття інших, реагувати на емоції та розробляти стратегії комунікації, що виходять із ситуації.
Самоактуалізація (за Маслоу) – реалізація особистого потенціалу; прагнення до розвитку та набуття досвіду. Ось ми дійшли до того рівня піраміди, коли попередні шість етапів виконані і людина набирається непереборного бажання щось робити, пропонувати світові та отримувати у відповідь. Перебуваючи на етапі самоактуалізації, людина може відчувати спорідненість з іншими людьми, розуміє природу та універсальність емоцій, що допомагає у комунікації з будь-яким народом світу.
Трансцендентність – це коли людина повністю реалізована і вона відчуває в собі силу допомагати досягти цього ж іншим людям. Рівень трансцендентності передбачає всеосяжний рівень свідомості, пов’язаний із почуттям добробуту, розуміння світу, почуттям значущості. Платон говорить про таке самоперевершення, як про досвід мудрості, що приходить в інтеграції з незворотними процесами життя – старіння, смерті. У такому разі висока самооцінка виявлятиметься в інтересі до вивчення миру, допомоги іншим, бажання набути сенсу в духовному житті.
Емоційна єдність – найвищий рівень піраміди EQ. Саме позитивна динаміка емоційного зростання надає сили рухатися до цієї вершини. Єдність в емоційному плані — гармонія, відчуття внутрішньої сили змінювати обставини, оточення. Це стійкий стан любові до себе, що виливається у різних формах назовні — допомога іншим, турбота про природу, близьких. Це почуття сердечності, життєвої іскри та невіддільності. Як пише Парменід: «Буття не породжене і непорушне, цільне, однотипне і непохитне, і завершене. І не було і не буде, бо тепер усе разом, одне, безперервне…»

Така модель емоційного інтелекту стає корисним інструментом оцінки EQ, аналітики різних аспектів життя. За допомогою ієрархічної структури піраміди стає простіше зрозуміти, як і куди взагалі рухатися, щоб досягти емоційної єдності — найвищої мети EQ. Піднімаючись сходами піраміди, відбувається розвиток не тільки емоційних навичок, а й поліпшуються розумові здібності, що якісно покращує життя.