Обрати сторінку

Здатність вольово регулювати емоції має вирішальне значення для здоров’я та благополуччя. Високий рівень вольової саморегуляції поєднується з такими якостями, як наполегливість, самовладання, самоврядування,  а також самоконтроль у різних сферах життя.

Особливо важливою вольова регуляція в професійній сфері і є важливим показником в оцінці спеціаліста, оскільки вона відображає його бажання досягти вершини в професії та реалізувати свій творчий потенціал. Соціальне визнання вселяє впевненість у собі та спонукає фахівця до вирішення суспільно значущих проблеми в різних сферах життя. 

Тобто  емоційно вольова саморегуляція, являє собою здатність керувати власним емоційним станом і, відповідно, поведінкою, з тим, щоб оптимально врівноважено діяти в конфліктних та стресових ситуаціях.

Емоційно-вольова саморегуляція спрямована на: 

– розвиток емоційної усвідомленості, тобто здатності усвідомлювати власні емоції та причини їх появи, розуміння емоційного стану іншої людини; 

– розвиток уміння виражати свої емоції конструктивними (екологічними) способами;

– розвиток вольової поведінки, тобто здатності керувати емоціями, відповідно, словами, діями; 

– розвиток вміння рефлексувати та внутрішньої мови через розширення свідомості

Саморегуляція може здійснюватися за допомогою чотирьох основних засобів, що використовуються окремо або в різних поєднаннях. У результаті саморегуляції можуть виникати три основних ефекти:

  1. ефект заспокоєння (усунення емоційної напруженості);
  2. ефект відновлення (послаблення проявів стомлення);
  3. ефект активізації (підвищення психофізіологічної реактивності).

Можливість самостійно активно змінювати процеси, що відбуваються у власному організмі, й управляти ними має важливе значення. Шляхом саморегуляції можна на короткий час активізувати або загальмувати психічні процеси, а також підвищити якість підготовки й ефективність виконуваної діяльності і є важливим чинником в досягненні успіху.