Обрати сторінку

Перша і найбільш відома в науковій психології модель ЕІ була розроблена Пітером Селовеєм і Джоном Мейером; ними ж був введений в психологію і сам термін «емоційний інтелект». Первинний варіант цієї моделі був запропонований в 1990 році.  Вони запропонували модель, яка ґрунтується на ідеї, що емоції містять інформацію про стосунки людини з іншими людьми чи об’єктами. Зміна стосунків з іншими людьми та об’єктами призводить до зміни емоцій, що переживаються у зв’язку з цим. На основі здібностей, пов’язаних з обробкою емоційної інформації, автори виділили чотири складові.  Вибрані компоненти належать до власних емоцій та емоцій інших:

  1. Ідентифікація емоцій пояснюється як здатність ідентифікувати та належним чином виражати емоції, розрізняти справжню емоцію та наслідування.
  2. Використання емоцій для покращення мислення та дій. Включає вміння використовувати емоції, щоб спрямувати увагу на важливі події, викликати емоції, які сприяють вирішенню проблем і генерації творчих ідей, використовувати зміну настрою як засіб аналізу різних точок зору на проблему. 
  3. Розуміння емоцій визначається як здатність розуміти складні емоції та зв’язки між емоціями, переходи від однієї емоції до іншої, причини емоцій, вербалізацію емоцій.
  4. Управління емоціями – це здатність контролювати емоції, зменшувати інтенсивність негативних емоцій, усвідомлення емоцій, у тому числі неприємних, і здатність вирішувати емоційно навантажені проблеми без придушення пов’язаних з ними негативних емоцій. Сприяє особистісному зростанню та покращенню міжособистісних стосунків (Люсін, 2004).

Емоційний інтелект є головною складовою у досягненні максимального відчуття щастя та успішної самореалізації. EQ – необхідний чинник активізації розумової вправності, оскільки визнання своїх почуттів і керування ними в конструктивний спосіб збільшує інтелектуальні сили особистості. Підвищити рівень ЕІ  цілком можливо, проте не за допомогою традиційних програм навчання, спрямованих на ту частину мозку, яка керує нашими раціональними ідеями, а тривала практика, особистий ентузіазм у прагненні змінити себе є істотним кроком на шляху до підвищення EQ і, як наслідок, – успішної самореалізації.