Обрати сторінку

Значна частина людської агресії є або адаптивною, або походить від адаптивних стратегій. Таким чином, видається, що моделі насильства були сформовані природним відбором. Однак залишається невирішеним питання про те, чи схильність людини до агресії стала відносно низькою чи високою.

Для теоретичних, практичних і дослідницьких цілей агресію часто поділяють на підтипи  і використовують  розрізнення між реактивною та проактивною агресією. 

Напр., реактивно ( імпульсивно) агресивні діти поводяться агресивно у відповідь на уявну провокацію чи загрозу.

Реактивна агресія може мати серйозний негативний вплив на здоров’я та соціальну адаптацію людей.   Це може спричинити вищий ризик таких проблем  як тривога та депресія, розвиток депресивного розладу, зловживання психоактивними речовинами та порушення соціальних стосунків (Hartley., 2018). Хоча реактивна агресія існує в різних вікових групах, найбільш вона  вона помітна серед підлітків. 

Проактивні агресори — це особи, які починають агресивну поведінку заздалегідь і «холоднокровно» з інструментами досягнення цілей, орієнтованими на винагороду. Проактивні агресори можуть брати участь у фізичній або реляційній агресії. Залякування компенсує форму проактивної агресії, при якій особи, які займають владні позиції, містять повторювані агресивні дії, щоб отримати статус або домінування.

Проактивна агресія бере початок у теорії соціального навчання, згідно з якою індивіди навчаються агресивній поведінці за допомогою вторинного підкріплення та зберігають агресивну поведінку завдяки її інструментальним властивостям. 

Проактивна та реактивна агресія по-різному залежать від статі та фізіологічного збудження. Проактивна агресія пов’язана з нижчим фізіологічним збудженням, особливо у чоловіків, тоді як у жінок спостерігається протилежна асоціація. Реактивна агресивна поведінка є результатом індивідуальних реакцій на провокації, до яких жінки більш чутливі і відчувають більший стрес при вищих рівнях агресії. А ось егоїзм, здається, є мотиватором для обох типів агресії та для обох статей.