Обрати сторінку

САМОСВІДОМЛЕННЯ

Емоційна поінформованість: розпізнавання емоцій та його наслідків. Люди з цією компетенцією:

 • Знає, які емоції вони відчувають і чому
 • Усвідомлюють зв’язок між своїми почуттями та тим, що вони думають, роблять і говорять.
 • Визнають, як їхні почуття впливають на їхню роботу
 • Керуються своїми цінностями та цілями.

 

Точна самооцінка: знання сильних та слабких сторін. Люди з цією компетенцією:

 • Усвідомлюють свої сильні та слабкі сторони
 • Рефлексивні, навчаються на власному досвіді
 • Відкриті для відвертих відгуків, нових перспектив, безперервного навчання та саморозвитку.
 • Здатні виявляти почуття гумору та погляди на себе

Впевненість у собі: впевненість у собі та своїх здібностях.  Люди з цією

компетенцією:

 • виявляють впевненість у собі; мають «присутність»
 • Можуть озвучувати непопулярні думки та ризикувати за те, що вважають правильним
 • Рішучі, здатні приймати правильні рішення, попри невизначеність та тиск

 

САМОРЕГУЛЮВАННЯ

Самоконтроль: управління деструктивними емоціями та імпульсами. Люди з цією компетенцією:

 • Добре справляються зі своїми імпульсивними почуттями та неприємними емоціями.
 • Зберігають спокій, позитивний настрій та незворушність навіть у важкі моменти.
 • Думають ясно і залишаються зосередженим під тиском

 

Надійність: дотримання стандартів чесності та порядності. Люди з цією

компетенцією:

 • Діють етично та бездоганно.
 • Завойовують довіру завдяки їхній надійності та щирості
 • Визнають свої помилки та протистоять неетичним діям інших.
 • Займають жорстку і важливу позицію, навіть якщо вона непопулярна.

 

Добросовісність: відповідальність особисті результати. Люди з цією

компетенцією:

 • Виконують взяті на себе зобов’язання та стримують обіцянки
 • Беруть на себе відповідальність за досягнення своїх цілей
 • Організовані та обережні у своїй роботі

 

Адаптивність: гнучкість у поводженні зі змінами. Люди з цією компетенцією:

 • Вміють плавно обробляти численні вимоги, змінюючи пріоритети.

 

Адаптують свої реакції і тактику до обставин, що змінюються.

 • Гнучко бачать події.

 

Інноваційність: бути комфортним та відкритими для нових ідей та нової інформації. Люди з цією компетенцією:

 • Шукають свіжі ідеї з різних джерел.
 • Подають оригінальні розв’язання проблем
 • Генерують нові ідеї
 • Приймають свіжі точки зору та ризикують у своєму мисленні

 

САМОМОТИВАЦІЯ

Прагнення до досягнення: прагнення до вдосконалення чи досягнення стандартів майстерності. Люди з цією компетенцією:

 • Орієнтовані на результат, прагнуть досягти своїх цілей та стандартів.
 • Ставлять складні цілі та йдуть на прорахований ризик
 • Шукають інформацію, щоб зменшити невизначеність і шукають способи досягти більшого
 • Дізнаються, як покращити свою продуктивність

 

Прихильність: відповідність цілям групи чи організації. Люди з цією

компетенцією:

 • Готові приносити особисті чи групові жертви задля досягнення більшої мети організації.
 • Шукають сенс у великій місії
 • Використовують основні цінності групи при прийнятті рішень та уточненні вибору.
 • Активно шукають можливості виконання місії групи.

Ініціатива: готовність використати можливості. Люди з цією компетенцією:

 • Готові використовувати можливості
 • Досягають цілей, що виходять за межі того, що від них вимагається або очікується.
 • Позбавляються бюрократії і дотримуються правил, коли це необхідно, щоб виконати роботу
 • Мобілізують інших за допомогою незвичайних ініціативних зусиль

Оптимізм: наполегливість у досягненні цілей, попри перешкоди та невдачі. Люди з цією компетенцією:

 • Наполегливо досягають цілей, попри перешкоди та невдачі.
 • Діють виходячи з надії на успіх, а не зі страху перед невдачею.
 • Вважають невдачі викликаними керованими обставинами, а не особистим недоліком.

 

ГРОМАДСЬКЕ ВИЗНАННЯ

Співчуття: розуміння почуттів та поглядів інших та активний інтерес до їх

проблем. Люди з цією компетенцією:

 • Уважні до емоційних сигналів і добре слухають
 • Виявляють чуйність і розуміють погляди інших
 • Допомагають, ґрунтуючись на розумінні потреб та почуттів інших людей.

 

Орієнтація на обслуговування: передбачення, визнання та задоволення потреб клієнтів. Люди з цією компетенцією:

 • Розуміють потреби клієнтів та зіставляють їх із послугами чи продуктами.
 • Шукають способи підвищити задоволеність та лояльність клієнтів.
 • З радістю пропонують відповідну допомогу
 • Вловлюють думку клієнта, діючи як надійний радник

 

Розвиток інших: розуміння того, що потрібно іншим, щоб розвиватися, та підтримка їх можливостей. Люди з цією компетенцією:

 • Визнають та заохочують сильні сторони, досягнення та розвиток людей.
 • Пропонують корисні відгуки та визначають потреби людей у ​​розвитку.
 • Наставники, своєчасно наставляють та пропонують завдання, які кидають виклик та розвивають навички людини.

 

Використання різноманітності: розвиток можливостей через різних людей. Люди з цією компетенцією:

 • Поважають людей різного походження та ставляться до них добре.
 • Розуміють різні світогляди та чутливі до групових відмінностей.
 • Розглядають різноманітність як можливість, створюючи середовище, в якому різні люди можуть процвітати
 • Кидають виклик упередженості та нетерпимості

 

Політична обізнаність: читання емоційних потоків групи та владних відносин.

Люди з цією компетенцією:

 • Точно зчитують ключові відносини влади
 • Виявляють важливі соціальні сфери
 • Розуміють сили, які формують погляди та дії клієнтів, замовників або

конкуренти

 • Точно зчитують ситуації, організаційні та зовнішні реалії.

 

НАВИЧКИ СПІЛКУВАННЯ

Вплив використання ефективної тактики переконання. Люди з цією компетенцією:

 • Вміють переконувати
 • Тонка настройка презентацій, щоб сподобатися слухачеві
 • Використовують складні стратегії, такі як непрямий вплив, для досягнення консенсусу та підтримки
 • Організують драматичні події, щоб переконливо довести свою думку.

 

Комунікація: надсилання чітких та переконливих повідомлень. Люди з цією компетенцією:

 • Ефективні у взаємних поступках, реєструють емоційні сигнали при настроюванні своїх повідомлень
 • Вирішують складні проблеми безпосередньо.
 • Слухають уважно, шукають порозуміння та повністю вітають обмін інформацією.
 • Стимулюють відкрите спілкування та залишаються сприйнятливими до поганих та добрих новин.

 

Лідерство: надихати та спрямовувати групи та людей. Люди з цією компетенцією:

 • Формулюють та пробуджують ентузіазм щодо загального бачення та місії
 • Крокують вперед, щоб вести за необхідності, незалежно від займаної позиції
 • Спрямовують діяльність інших, при цьому змушуючи їх нести відповідальність
 • Подають приклад

 

Каталізатор змін: ініціювання змін або керування ними. Люди з цією компетенцією:

 • Визнають необхідність змін та усунути перешкоди
 • Вкидають виклик статус-кво, щоб визнати необхідність змін
 • Підтримують зміни та залучають інших до їх досягнення.
 • Моделюють зміни, очікувані від інших.

 

Управління конфліктами: ведення переговорів та вирішення розбіжностей. Люди з цією компетенцією:

 • Управляють важкими людьми та напруженими ситуаціями дипломатично та тактовно.
 • Виявляють потенційний конфлікт, виявляють розбіжності та допомагають у деескалації
 • Заохочують дебати та відкрите обговорення
 • Створюють безпрограшні рішення

 

Створення зв’язків: розвиток інструментальних відносин. Люди з цією компетенцією:

 • Створюють та підтримують великі неформальні мережі
 • Шукають взаємовигідні стосунки.
 • Будують взаєморозуміння та тримають інших у курсі
 • Заводять та підтримують особисті дружні стосунки між колегами по роботі

 

Співробітництво та кооперація: робота з іншими для досягнення спільних цілей. Люди з цією компетенцією:

 • Врівноважують увагу до завдання із увагою до відносин
 • Співпрацюють, обмінюються планами, інформацією та ресурсами
 • Сприяють створенню дружньої атмосфери співпраці
 • Виявляють та розвивають можливості для співпраці

Можливості команди: створення групової синергії у досягненні колективних цілей. Люди з цією компетенцією:

 • Демонструють зразкові якості команди, такі як повага, готовність допомогти та співпраця.
 • Залучають усіх учасників до активного та повного ентузіазму участі

Виробляють індивідуальність команди, корпоративний дух та прихильність