Обрати сторінку

Природа, якості та будова людської психіки були об’єктами дискусій не одне століття. Перші згадки, що підводять до питання емоційного інтелекту, знаходять у давньогрецьких філософських текстах (Платон “Республіка”, Аристотель “Нікомахова етика”) ще в IV столітті до н.е.

Ближче до ХХ століття психічні здібності стають метою наукових досліджень. Чарльз Дарвін, розробляючи еволюційну теорію, не забуває про емоційну сферу (“Вираження емоцій в людини і тварин”). У книзі він говорить про схожість емоційних виразів у людини і тварини, спираючись на емоцію як на важливий адаптаційний механізм виживання. Не секрет, що Дарвін брав до уваги універсальні емоції. Ця ідея сподобалася і знаменитому досліднику коду емоцій ХХI століття — Полу Екману.

Пол Екман – американський психолог, дослідник області невербальної поведінки (міміки та жестів), автор книг з психології брехні. Відомим Пол Екман став завдяки теорії про шість базових емоцій. У цій теорії говориться, що незалежно від культури всі народи світу відчувають базові емоції. Радість, злість, огида, страх, сум, здивування — всі вони мають відповідний універсальний вираз на обличчі, який неможливо приховати навіть через культурні особливості та виховання.

Хоча Пол Екман присвятив своє життя вишукуючи універсальність емоційних реакцій, проте  у статті психолог розглядає також унікальність досвіду кожного індивідуума. Автор у своїх роботах писав про розбіжності, але фокус завжди був націлений на пошук універсальності, та й доказів було достатньо. Зараз Пол Екман намагається дізнатися, чому ті самі емоції ми можемо проживати по-різному. І ось що з цього вийшло.
Унікальність полягає у відмінності між кожною людиною, її досвідом, переконаннями, знаннями про світ, думками та поведінкою. Пол Екман надає такі фактори відмінності:

Швидкість емоційного початку. Позначає наскільки швидко відбувається реакція у відповідь від початку дії стимулу і до старту самої емоції.
Інтенсивність емоційної реакції – сила відгуку, яка залежить від здоров’я роботи центральної та вегетативної нервової системи та інших факторів. Чим інтенсивніша емоція, тим сильніший її прояв на фізіологічному рівні.
Тривалість емоційного відгуку – час реакції.
Зниження емоційного відгуку. Показує, скільки часу пройде до повернення у вихідний стан.

Що показали дослідження цих факторів

У співвідношенні інтенсивності та швидкості емоційної відповіді було очікування, що респонденти з швидкою реакцією повинні сильно емоціонувати, але результати розділилися практично порівну. Так само як і учасники експерименту, які повільно відповідали на стимул, показники інтенсивності відгуку розділилися за шкалою від слабкої до високої сили. Ці порівняння стали релевантними й у співвідношенні інтервалу емоційного відгуку та її сили. Це означає, що й людина відчуває сильний гнів, то тривалість його то, можливо як короткої, і триває довго. А якщо людина дуже швидко спалахує в радості, то це не означає, що її переживання буде недовгою, але й не обов’язково інтенсивною.

Варіацій стає дуже багато, адже ми всі різні. Фахівці працюють над цими дослідженнями, але зрозуміло, що різниця у реакціях навіть базових емоцій присутня. І чим далі, тим питання стають цікавішими.